Jídelna Kosová

DNES
Krupisová s vejci / drštková polévka
Smaž.sýr, tatarka, bram.
ZÍTRA
Gulášová polévka
Vepř.maso na pepři, rýže/h.kn.
Menu za 74,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Pozvánka ja Jarní mámení

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 se uskuteční veřejné zasedání

Veřejné zasedání č. 2 se koná dne 10. 4. 2014 od 19:00 na Úřadě městyse Liteň

Program :
1. Úvod – zahájení
2. Jmenování a odsouhlasení pověření starosty
3. Kanalizace – odsouhlasení vítězné nabídky a podpis smlouvy s realizací výstavby
4. Žádosti o snížení platby za komunální odpad – p. Kudrna a paní Blažková
5. Žádost pana Šinágla o odkoupení 10 m2 pozemku přestavba RD
6. Žádost pana Homoly o souhlas o souhlas se stavbou skladu na seno a siláže.
7. Věcné břemeno s RWE na uložení plynárenského zařízení v pozemku parc. č. 677/1 v k. ú. Liteň.
8. Žádost pana Lise o odprodej orné půdy parc. č. 833/5 o výměře 9136 m2 na chov ovcí.
9. Usnesení
10. Diskuse
11. Závěr

Výzva lastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Čtěte dále: Výzva lastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Pozvánka na akce Domečku

Čtěte dále: Pozvánka na akce Domečku

1.-30. dubna 2014 bude nepřetržitá VÝLUKA na trati Z. Třebaň - Lochovice

VÝLUKA na trati 172 Zadní Třebaň – Lochovice a zpět od zahájení provozu dne 1. dubna 2014 nepřetržitě do ukončení provozu dne 30. dubna 2014

Výlukový jízdní řád ke stažení (trati 171 Praha-Beroun a 172 Z. Třebaň-Lochovice) ZDE.

Čtěte dále: 1.-30. dubna 2014 bude nepřetržitá VÝLUKA na trati Z. Třebaň – Lochovice